KINNISVARAHALDUS

Eelmises peatükis lõpetati raudtee võlakirjade arutelu. Enne kui hakatakse arvestama kinnisvarahüpoteeke, mis on järgmine investeeringu vorm, võib olla hea ülevaade käesoleva raamatu esimeses peatükis esitatud üldpõhimõtetest, et lugejal oleks selgelt pidades silmas põhipunkte, millele peaks põhinema investeeringute väärtuse hinnang.

Kõigi investeeringute valimisel tuleb kaaluda viit põhipunkti. Need on: (1) põhimõtteline ja huvipakkuv turvalisus; (2) sissetuleku määr; 3) konverteeritavus sularahasse; (4) sisemise väärtuse hindamise väljavaade; (5) turuhinna stabiilsus. read more